Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (MRL 63§, 64§)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittava jokaisen kaavan yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitusmenettelyn ja yhteistyön sekä kaavan vaikutusten arviointimenettelyn kuvaus.

MRA 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kaavan vireilletulosta ilmoittaminen

Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan niin, että osalliset saavat tiedon kaavoituksen lähtökohdista ja suunnitelluista osallistumis- ja arviointimenettelyistä, MRL 63§ 2mom.

Kaavaluonnoksen laatiminen ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi

Kaavaluonnoksen laatiminen sisältää mm. selvityksiä, neuvotteluja, tiedottamista, vaihtoehtojen tarkastelua, yhteydenpitoa osallisiin, suunnittelua ja siihen liittyvää vaikutusten arviointia, esittelyaineiston ja selostusluonnoksen laatimista yms.

Kaavaluonnoksen asettaminen nähtäville

Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen, eli laatimisvaiheen yhteistyöstä ilmoitetaan julkisesti. Yleiskaavoista ja merkittävistä asemakaavoista järjestetään yleisötilaisuus, jossa kommentit kirjataan.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnos tarkistetaan palautteen pohjalta. Käydään mahdollisesti tarvittavat lisäneuvottelut. Tarvittaessa kaava lähetetään uudelleen kommentoitavaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavan alustavasti ja asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot (MRL 65§, MRA 19§, 20§, 27§ ja 28§). Pääsääntöisesti lausunnot pyydetään eri osapuolilta entiseen tapaan. Mikäli kaavan käsittelyvaiheessa on lausunnot saatu eikä kaava ole muuttunut, ei lausuntojen pyytäminen ole välttämätöntä.

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

Tietyistä kaavoista järjestetään ELY-keskuksen ja muiden tahojen kanssa viranomaisneuvottelu sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu.

Kaupunginhallituksen käsittely

  • Kaupunginhallitus asettaa kaavan uudelleen nähtäville, jos sitä on muutettu olennaisesti
    (MRA 32§) tai
  • Kaupunginhallitus tekee hyväksymisesityksen kaupunginvaltuustolle (vaikutuksiltaan
    merkittävät kaavat) tai
  • Kaupunginhallitus hyväksyy kaavan

Kaupunginvaltuuston käsittely

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaava saa lainvoiman valitusajan jälkeen, jos asiasta ei ole valitettu ja kun kaavan hyväksymisestä on kuulutettu paikallisessa valtamediassa (sanomalehti), n. 6 viikkoa hyväksymisestä.


Kategoriat: Uncategorized

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *