Toimenpideluvalla pystyy tekemään monia töitä

Toimenpidelupaa tarvitaan kun on tarkoitus muuttaa rakennuksen julkisivua, silloin kun on tarkoitus muuttaa rakennusosaa tai vaihtaa teknistä järjestelmää. Toimenpidelupaa tarvitaan kun rakennukseen tehtävällä muutostyöllä vaikutetaan merkittävästi energiatehokkuuteen.

Erillistä lupaa ei vaadita, kun

 • tehdään maalaus- tai kalustekorjaus, laatoitetaan, tapetoidaan tai tehdään jokin muu pintarakenteen muutos tai korjaus
 • uusitaan kuivantilan lattiaa
 • korjataan tai uusitaan saniteettitilojen pintoja. Tähän voi sisältyä vesieristeiden uusiminen

Toimenpideluvan liitteet

 • pääpiirustukset
 • asemapiirros
 • pohjapiirustus
 • leikkauspiirustus
 • julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset
 • tarvittaessa naapurin kuuleminen
 • kun hakijana on asunto-osakeyhtiö tai yritys, ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä sekä ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
 • muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Tilatohtorit Oy tekee toimenpidelupahakemuksen tai rakennuslupahakemuksen vaadittavine asiakirjoineen ja piirustuksineen pientaloille, taloyhtiöille ja muille rakennuksille.