Rakennusarkkitehdin pääpaino on yleensä saada toteuttaa hätkähdyttäviä tiloja ja tilaratkaisuja rakennusympäristöön sulautuen. Meille tämä kaikki on sanomattakin selvää! Nykyään kuitenkin huomio painottuu näiden hätkähdyttävien tilojen luomisen ohella myös teknisesti toimiviin, sekä kustannus- ja energiatehokkaasti toteutettaviin ratkaisuihin. Nämä ratkaisut suunnitteluvaiheessa vievät rakennuksen pitkälle tulevaisuuteen. Näillä haasteilla ja niiden teknisillä ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti säästämään rajallisia luonnonvarojamme.