Rakennuslupa vai toimenpidelupa

Toimenpideluvalla pystyy tekemään monia töitä Toimenpidelupaa tarvitaan kun on tarkoitus muuttaa rakennuksen julkisivua, silloin kun on tarkoitus muuttaa rakennusosaa tai vaihtaa teknistä järjestelmää. Toimenpidelupaa tarvitaan kun rakennukseen tehtävällä muutostyöllä vaikutetaan merkittävästi energiatehokkuuteen. Erillistä lupaa ei vaadita, kun tehdään maalaus- tai kalustekorjaus, laatoitetaan, tapetoidaan tai tehdään jokin muu pintarakenteen muutos tai Lue lisää…

Maankäyttö- ja kaavoitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (MRL 63§, 64§) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittava jokaisen kaavan yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitusmenettelyn ja yhteistyön sekä kaavan vaikutusten arviointimenettelyn kuvaus. MRA 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja Lue lisää…

Rakennuksen kuntotarkastus

Asuntokaupan yhteydessä tehty kuntotarkastus on aistienvarainen ja rakennetta rikkomaton tarkastus, jonka tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Tilatohtorit Oy:n tekemät rakennusten kuntotarkastukset tehdään aina korjausrakentamiseen erikoistuneen arkkitehdin ja insinöörin yhteistyönä. Tarkastuksessa tehtävien pintakosteusmittausten ja lämpökamerakuvausten avulla saadaan rakenteita rikkomatta Lue lisää…